Stén Knuth

Jeg brænder for at gøre vores allesammens fællesskab større

Her er det, jeg arbejder for i Folketinget

Foreninger, idræt og e-sport

Danmark har et fantastisk mangfoldigt og inkluderende foreningsliv. Det er det, som er med til at binde os sammen som danskere, når vi mødes på tværs af alle skel i den lokale forening.

Desværre oplever stort set alle foreninger og idrætsklubber en masse bøvl og udfordringer, når de prøver at afholde de aktiviteter, der skaber fællesskaber og glæde for os alle. Derfor kæmper jeg hver eneste dag for mindre bøvl og lavere gebyrer for frivillige foreninger.

Jeg ved af egen erfaring, hvilket fantastisk fællesskab foreninger giver. Det er uanset, om det er idræt, markeder, grundejerforeningen – alt det, der står forening på. Det er derfor afgørende, at administration og bøvl fylder mindre, og arbejdet med at skabe fællesskaberne fylder mere.

E-sport og gaming er kæmpestort i Danmark. Og vi er som land et af de førende i verden. Der findes enorme potentialer men også udfordringer, som begge dele bør understøttes af Folketinget inden for områderne foreningsliv, uddannelse, forskning og det kommercielle. Det arbejde vil jeg følge til dørs i den næste folketingsperiode.

Uddannelse

Det danske uddannelsessystem er fundamentet for Danmarks fremtid og vores unge mennesker. Uanset baggrund skal man have mulighed for at tage en uddannelse af høj faglig kvalitet, hvor der er plads til mennesker med forskellige behov og ressourcer. Flere skal med, og det kræver et differentieret uddannelsessystem, hvor vi udfordrer de fagligt stærke, og støtter de fagligt udfordrede.

Vi skal have et uddannelsessystem, der sikrer lige adgang til uddannelse uanset, om man bor i Slagelse Kommune eller indre København. Det kræver derfor, at vi har attraktive og velfungerende uddannelser i hele landet og ikke kun i landets store universitetsbyer.

I en tid, hvor regeringen skærer i vores muligheder, er det afgørende, at vi sikrer valgfriheden i vores uddannelsessystem. Det er derfor vigtigt, at unge skal have lov til vælge, hvor de vil gå i gymnasiet. Hvis Venstre kommer til magten, vil vi afskaffe Socialdemokratiets tvangsfordeling af unge mennesker. Det rammer på nuværende tidspunkt ikke unge i Slagelse Kommune, men det rammer derimod mange andre steder på Sjælland og i resten af landet. Unge skal have frihed til at vælge, hvor de vil tage deres uddannelse. Vi som beslutningstagere skal alene sikre, at der er de gode uddannelsesmuligheder.

Udsatte unge og mennesker med handicap

Alt for mange er ikke en del af vores store fællesskab. Udsatte unge og mennesker med handicap står ofte alene, og risikerer derfor at komme dårligt fra start i livet. Det er derfor afgørende, at vi som politikere er med til at understøtte en samfundsudvikling, hvor udsatte unge og mennesker med handicap tidligt i livet får samme muligheder for at udnytte deres menneskelige potentiale til at forme og tage ansvar for deres eget liv.

Vores store fællesskab handler om at hjælpe udsatte unge og mennesker med handicap på sporet til en bedre tilværelse. I en verden, hvor uddannelse fylder mere og mere, handler det derfor om at investere flere ressourcer i overgangen mellem ungdomsuddannelser, forbedrende uddannelsestilbud som FGU’en og Flexuddannelse.

Samtidig handler det om at styrke udsatte unge og mennesker med handicaps tilknytning til arbejdsmarkedet. Alt for ofte står denne gruppe af borgere udenfor det arbejdende fællesskab. Derfor skal tiltag som Klar Til Start og KLAPjob tilføres flere ressourcer. Det skal være styrken ved vores store fællesskab, at alle er med.

Erhvervspolitik

Danmark skal være det bedste land i verden at starte og drive virksomhed. Det er vigtigt, at vi skaber de bedste forudsætninger for de danskere, der ønsker at bidrage til det danske samfund med innovation og vækst. Derfor kæmper jeg sammen med Venstre for at gøre det lettere og mere attraktivt at blive selvstændig i Danmark. Det handler om at have de bedste forudsætninger for at drive virksomhed og tiltrække arbejdskraft.

Det står højt på min dagsorden at sikre erhvervsvenlighed i Slagelse Kommune, Vestsjælland og resten af Danmark. Det er gennem et godt erhvervsliv, at vi sikrer vækst og velstand, og for alvor kan rykke noget på den grønne dagsorden. Derfor prioriterer jeg også i mit arbejde at besøge vores lokale virksomheder, netop for at høre ”hvor skoen trykker”, og hvor vi derved kan lette bøvl, skatter og afgifter, der ikke giver mening.